Báo Lỗi Tắt đèn

Email(*)
Captcha(*)
Xem Phim Tình Cảm - Gia Đình Thế Thái Nhân Tình HD Online.

Thế Thái Nhân Tình

Năm phát hành

2017

Phim Thế thái nhân tình nói về nhân vật Ngô Minh Tâm. Dù cuộc đời có lúc thăng, lúc trầm, ông Tâm vẫn sống bình thản, giản dị, hết lòng giúp đỡ những người xung quanh, được họ tôn trọng gọi là Ông Cử. Ngoài nhân vật trung tâm là ông Tâm, phim phản ánh một giai đoạn xã hội không thiếu những người suy đồi nhân phẩm, ham danh lợi chà đạp lên nhau rồi khi sa cơ mới tỉnh ngộ...