Báo Lỗi Tắt đèn

Email(*)
Captcha(*)
Xem Phim Tình Cảm - Gia Đình Độc Nhãn Tướng Quân Nguyễn Bình HD Online.

Độc Nhãn Tướng Quân Nguyễn Bình

Quốc gia

Việt Nam

Thời lượng

00:45:00

Năm phát hành

2019

Nguyễn Bình, vị Trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo quân dân miền Nam Việt Nam kháng chiến chống Pháp –  sinh ra và lớn lên ở một miền quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, trong một gia đình yêu nước với cái tên Nguyễn Phương Thảo. Phương Thảo tham gia hoạt động từ năm 16 tuổi, sớm bộc lộ phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh kiên cường, bất khuất. Ông đã tham gia các phong trào cách mạng, cứu nước. Khi vừa tròn 20 tuổi, ông gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng khi được Trần Huy Liệu vận động. Sau thất bại của khởi nghĩa Yên Bái, lực lượng Việt Nam Quốc dân đảng bị phân hóa. Cả Trần Huy Liệu và Nguyễn Phương Thảo đều bị thực dân Pháp bắt giam và đày đi Côn Đảo, bị nhóm cực hữu trong đảng kết án tử hình nhưng đều may mắn thoát nạn. Riêng Nguyễn Phương Thảo bị đâm hỏng mắt trái. Sau này, câu nói nổi tiếng của ông đã được bao thế hệ ghi nhớ: “Từ khi chỉ còn một con mắt, tôi thấy mình sáng ra!”…