Báo Lỗi Tắt đèn

Email(*)
Captcha(*)
Xem Show VĂN HÓA - GIÁO DỤC Khóa học "Tăng Trưởng Facebook" EPS 3 - Quy Trình Xét Duyệt Quảng Cáo HD Online.

Khóa học "Tăng Trưởng Facebook" - EPS 3 - Quy Trình Xét Duyệt Quảng Cáo

Quốc gia

Việt Nam

Năm phát hành

2021

Trình bày bởi: Bà Vân Lê - Quản Lý Đối Tác Chiến Lược tại Việt Nam

--

Trong quy trình xét duyệt quảng cáo 5 yếu tố sẽ được xét duyệt bao gồm:

Nội dung văn bản | Thiết kế | Trang đích | Đối tượng mục tiêu | Cách sắp đặt quảng cáo