Báo Lỗi Tắt đèn

Email(*)
Captcha(*)
Xem Show VĂN HÓA - GIÁO DỤC Khóa học "Tăng Trưởng Facebook" EPS1 - Lời Mở Đầu HD Online.

Khóa học "Tăng Trưởng Facebook" - EPS1 - Lời Mở Đầu

Quốc gia

Việt Nam

Năm phát hành

2021

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Nhằm mang đến một cái nhìn toàn diện về Chính Sách Quảng Cáo của Facebook cũng như hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững trên nền tảng của chúng tôi, đội ngũ Facebook Việt Nam xin chia sẻ chi tiết các nội dung như sau.

⁍ Trình Quản Lý Doanh Nghiệp & Cách Bảo Mật Tài Sản Quảng Cáo

⁍ Quy Trình Xét Duyệt Quảng Cáo

⁍ Nội Dung Bị Cấm & Nội Dung Bị Hạn Chế

⁍ Chính Sách Quảng Cáo Chuyên Sâu

⁍ Bảo Vệ Trải Nghiệm Mua Sắm của Người Dùng trên Facebook

⁍ Bí Quyết Quản Lý Trang, Tài Khoản và Nội Dung