Báo Lỗi Tắt đèn

Email(*)
Captcha(*)
Xem Show VĂN HÓA - GIÁO DỤC Khóa học "Tăng Trưởng Facebook" EPS 4 - Nội Dung Bị Cấm & Hạn Chế HD Online.

Khóa học "Tăng Trưởng Facebook" - EPS 4 - Nội Dung Bị Cấm & Hạn Chế

Quốc gia

Việt Nam

Năm phát hành

2021

Trình bày bởi: Bà Vân Lê - Quản Lý Đối Tác Chiến Lược tại Việt Nam

--

MỘT SỐ NỘI DUNG BỊ CẤM QUẢNG CÁO

⁍ Một số sản phẩm và dịch vụ bị cấm

⁍ Một số thủ thuật quảng cáo bị cấm

 

MỘT SỐ NỘI DUNG BỊ HẠN CHẾ QUẢNG CÁO

⁍ Nội dung cần có văn bản cho phép từ Facebook

⁍ Nội dung bị hạn chế và bắt buộc tuân thủ Chính Sách Quảng Cáo